lt
lt
Užklausa

  Vartotojų skaičius

  Nuotekų vamzdžio gylis iš pastato

  Numatomas atstumas nuo namo iki nuotekų valymo įrenginio

  Vyraujantis gruntas

  Review form

   VALYMO ĮRENGINIŲ SU AKTYVIUOJU DUMBLU VALYMO PRINCIPAS IR PRIVALUMAI. I DALIS

   2021 4 sausio
   aktyvusis dumblas 2

   Jau pats pavadinimas rodo, kad biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose nuotekos valomos biologiniais būdais – veikiant mikroorganizmams. Šiuo metu visi biologiniai įrenginiai veikia naudodami aktyvųjį dumblą (dar vadinamą veikliuoju). 

   Aktyvusis dumblas

   Aktyvusis dumblas – tai tam tikroje nuotekų valymo įrenginių dalyje esančios nuotekų dalelės ir mikroorganizmai. Šie mikroorganizmai gyvena ir natūralioje aplinkoje, tačiau biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose jiems sudaromos palankios mitybos ir dauginimosi sąlygos, t. y. tiekiamas oras ir nuotekos. Mikroorganizmų koncentracija yra didelė, jiems sudaryta tinkama aplinka, todėl nuotekų skaidymas vyksta sparčiai.

   Veikia be cheminių medžiagų

   Įrenginiai su aktyviuoju dumblu priskiriami prie intensyvaus valymo nuotekų sistemų. Per skirtingus valymo etapus visos kenksmingos cheminės medžiagos suskaidomos, todėl vanduo gali būti išleidžiamas į gruntą arba kaupiamas talpyklose ir panaudojamas dar kartą, pavyzdžiui, automobiliui plauti, gėlynams laistyti.

   Aktyvųjį dumblą naudojančios biologinio valymo sistemos leidžia atsisakyti bet kokių cheminių medžiagų naudojimo nuotekų valymo procese ir pasiekti aukštą nuotekų išvalymo lygį.

   Reikia atkreipti dėmesį, kad tokiais aukštais išvalyto vandens parametrais pasižymi toli gražu nedaug nuotekų valymo įrenginių. Naudojant aktyviojo dumblo technologiją, nebereikia statyti jokių papildomų valymo filtrų ir pan. įrenginių (nebent to papildomai pageidauja užsakovas ar projekto sąlygos). Tai padeda sutaupyti, taip pat saugo gamtą.

   Visi biologinio valymo procesai – nuotekų valymas aktyviuoju dumblu, dumblo atskyrimas nuo išvalytų nuotekų ir jo grąžinimas į aeravimo rezervuarą (kur nuotekos sumaišomos su aktyviuoju dumblu ir tiekiamas oras) – vyksta vienoje talpykloje. Dėl šių savybių įrenginiai pasižymi patikimu ir stabiliu veikimu.

   Aktyvusis dumblas, suskaidęs teršalus, atskiriamas nuo išvalytų nuotekų. Jam atskirti sudarytos tinkamos sąlygos, todėl galima nesibaiminti valymo įrenginių sutrikimo, aktyviojo dumblo išnešimo, nemalonaus kvapo ar kitų problemų. Tiesa, nuo dumblo išnešimo apsaugoti ne visi biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, todėl gamintojų reikėtų pasiteirauti, kokie technologiniai sprendimai padeda išvengti šios problemos, pavyzdžiui, AUGUST valymo sistemos turi piltuvo pavidalo atskyrimo zoną. Kadangi pats dumblas yra sunkesnis, jis nusėda ant įrenginių dugno, iš kur grąžinamas į valymo procesą arba yra pašalinamas, jeigu jo per daug. Tuo metu išvalytas vanduo (dar vadinamas techniniu) išbėga per viršutinėje talpyklos dalyje esantį vamzdelį – išleidžiamos į aplinką arba kaupiamas tolesniam panaudojimui. 

   Itin aukštas išvalymo lygis

   Aktyvusis dumblas per įvairius biologinius procesus (nitrifikaciją, denitrifikaciją ir kt.) iš nuotekų išvalo nitratus, fosforą (jo yra, pavyzdžiui, skalbimo milteliuose), azotą (gausu šlapime, išmatose ir kt.) bei kitas medžiagas, kurios atkeliauja iš kanalizacijos.

   Pašalinti iš nuotekų tokias medžiagas kaip fosforas ir azotas yra svarbu, nes su nuotekomis šios medžiagos, patekusios į vandens telkinius, sukeltų augalų vešėjimą, o tai sumažintų deguonies kiekį vandenyje. Dėl šios priežasties paprastai sumažėja ežeruose, upėse gyvenančių žuvų ir kitų gyvių (pavyzdžiui, žiemą jie greičiau uždūsta, nes smarkiai sužėlę augalai sunaudoja deguonį), sutrikdoma visa vandens telkinio pusiausvyra.

   Ne visi nuotekų valymo įrenginiai gali išvalyti iš nuotekų azotą, fosforą ir kt. medžiagas, nes neturi denitrifikacijos, nitrifikacijos ir pan. zonų, todėl, kaip minėta anksčiau, jiems gali prireikti filtrų ar kitų įrenginių, o tai – papildomos išlaidos. Todėl patogu ir naudinga statyti nuotekų valymo įrenginius su aktyviuoju dumblu, kuris išvalo nuotekas, t. y. jos virsta bespalviu ir bekvapiu vandeniu, neturinčiu žalingų aplinkai medžiagų.  

   Vienkartinis pripildymas

   Aktyvusis dumblas į naują nuotekų valymo sistemą supilamas sumontavus įrenginį, prieš paleidžiant nuotekas. Aktyvusis dumblas atvežamas iš jau veikiančių įrenginių. Tai vienkartinis veiksmas – toliau aktyvusis dumblas maitinasi, dauginasi panaudodamas nuotekas ir pakartotinai jo papildyti nereikia. Nuotekų išvalymo efektyvumas pasiekiamas iškart.