lt
lt
Užklausa

  Review form

   Kodėl nuotekų valymo įrenginiui reikalinga priežiūra?

   Biologinio nuotekų valymo proceso metu dėl greito bakterijų dauginimosi intensyviai naudojami teršalai esantys nuotekose. Mikroorganizmų dauginimosi greitis priklauso nuo daugelio veiksnių, bet pagrindinis – tai maisto (teršalų) kiekis. Kuo daugiau maisto atiteka kartu su nuotekomis, tuo sparčiau dauginasi dumblas. Jei dumblo kiekis įrenginio reaktoriuje pradeda viršyti leistinas normas, mažėja hidraulinis našumas, tai tiesiogiai neigiamai įtakoja išvalymo rodiklius. Atsiranda tikimybė veikliojo dumblo išnešimui iš nuotekų valymo įrenginio, kuris gali „užkimšti“ filtracijos šulinius ir sutrikdyti išvalytų nuotekų filtraciją į gruntą. Todėl būtina laiku pašalinti perteklinį dumblą ir tinkamai jį utilizuoti.

    

   Individualiai tvarkančių nuotekas, teisės ir pareigos

    

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymu nuotekų valymo metu susidariusios atliekos (nuotekų dumblas, riebalai ir kitos) turi būti perduodamos atliekų tvarkymo įmonėms ir tvarkomos vadovaujantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu, nustatytu atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
   Atsipalaiduokite, nes priežiūros darbus atliksime už jus!

   Atsipalaiduokite, nes priežiūros darbus atliksime už jus!

   Leiskite AUGUST nuotekų valymo įrenginio priežiūra atlikti už jus – patyrusių specialistų komandą patikrins jūsų nuotekų valymo įrenginio erliftų darbą, sureguliuos oro srautų padavimą, patikrins dumblo konsistenciją, kiekį, pašalins jo perteklių ir pasirūpins saugiu utilizavimu, išvalys arba pakeis orapūtės filtrus, parinks optimalų valdiklio veikimo darbo režimą. Jums šių darbų daryti niekada nereikės, kai juos patikėsite AUGUST profesionalams!

    

   Šiuo pranešimu esamus ir būsimus klientus informuojame apie būtinus Sutarties pokyčius, kuriuos atliekame atsižvelgdami į aktualų teisės aktų reguliavimą. Atitinkamai, pranešame, kad nuo 2024 m. kovo 1 d. esamiems ir būsimiems klientams nebetaikysime Sutarties 3 straipsnio 7 dalies bei 6 straipsnio 4 dalies sąlygų, inicijuosime šių sąlygų pakeitimą. Sutarties pavyzdys.

   Pasirinkite Jums tinkamą priežiūros dažnumą:

   01

   Vienkartinė nuotekų valymo įrenginio priežiūros paslauga. Įvykus netikėtiems gedimams ar nesklandumams greitai identifikuosime ir pašalinsime trikdžius.

   02

   Periodinė nuotekų valymo įrenginio priežiūra 2 kartus per metus. Nusistovėjusio dumblo kiekį reikia matuoti kas pusę metų, todėl įrenginio priežiūra atliekama kas 6 mėnesius t. y. 2 kartus per metus.

   03

   Periodinė nuotekų valymo įrenginio priežiūra 3 kartus per metus. Šią priežiūros paslaugą renkamasi įrenginiams su didesne apkrova.

   KONTROLINĖ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA
   Periodiškai patikrinti ar nesklinda blogas kvapas
   Periodiškai patikrinti orapūtės veimą
   Kartą į mėnesį patikrinti ar nėra putų ir išnešamo dumblo ant vandens paviršiaus